Polityka prywatności MYCOND | Mycond - kompleksowe rozwiązania HVAC

Jesteś tutaj

Polityka prywatności MYCOND

Niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych i prywatności (zwana dalej Polityką) dotyczy wszystkich informacji, które MYCOND może uzyskać o użytkowniku podczas korzystania przez niego ze strony internetowej https://mycond.eu/ (zwanej dalej stroną internetową).

 

Uznaje się, że akceptujesz naszą Politykę po pierwszym skorzystaniu ze strony internetowej. Jeśli nie akceptujesz i nie zgadzasz się z niniejszą Polityką, musisz natychmiast zaprzestać korzystania ze strony internetowej.

 

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

MYCOND nie weryfikuje wiarygodności danych osobowych podawanych przez użytkowników i nie kontroluje ich zdolności do czynności prawnych. MYCOND zakłada jednak, że użytkownik podaje dokładne dane osobowe podczas rejestracji. Dane osobowe należą do niego osobiście i utrzymuje te informacje w aktualnym stanie.

 

Definicja terminów stosowanych w niniejszej Polityce

  1. „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio osoby fizycznej – osoby, której dane dotyczą.
  2. „przetwarzanie danych osobowych” oznacza każde działanie (operację) lub zestaw działań (operacji) wykonywanych przy użyciu środków automatyzacji lub bez użycia tych środków z danymi osobowymi, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizowanie, modyfikowanie), pobieranie, wykorzystywanie, przekazywanie (rozpowszechnianie, udostępnianie), depersonalizowanie, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych i inne działania.
  3. „poufność danych osobowych” oznacza wiążący dla operatora wymóg niedopuszczania rozpowszechniania danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą, lub innych podstaw prawnych.

 

Zakres Polityki

 

Niniejsza Polityka obejmuje wyłącznie działania MYCOND oraz użytkowników strony internetowej. Polityka nie obejmuje żadne strony internetowe, do których można uzyskać dostęp z tej strony internetowej, w tym między innymi do wszelkich linków, które możemy udostępnić do stron internetowych mediów społecznościowych.

 

MYCOND nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich, do których użytkownik może być kierowany przez linki dostępne na stronie internetowej.

 

Cel zbierania i przetwarzania danych osobowych

 

Większość usług świadczonych na stronie internetowej nie wymaga żadnej formy rejestracji, co pozwala na odwiedzanie strony internetowej bez ujawniania swoich danych osobowych. Niektóre usługi na stronie internetowej mogą jednak wymagać podania danych osobowych.

 

W takich sytuacjach, jeśli zdecydujesz się nie podawać żadnych danych osobowych, które są wymagane, możesz nie mieć dostępu do niektórych części strony internetowej.

 

MYCOND zbiera, przetwarza i przechowuje tylko te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia usług w ścisłej zgodności z obowiązującym ustawodawstwem.

 

MYCOND może wykorzystywać dane osobowe użytkownika do następujących celów:

 

  1. przetwarzanie niezbędne do wykonania zobowiązań MYCOND wobec użytkownika.

     

  2. komunikacja z użytkownikiem, w tym wysyłania newsletterów, SMS-ów, powiadomień, próśb i informacji dotyczących świadczenia usług, a także przetwarzania próśb i wniosków użytkownika.
  3. poprawa jakości usług, wygody ich użytkowania, rozwój nowych serwisów i usług.
  4. targetowanie materiałów reklamowych.
  5. prowadzenie badań statystycznych i innych na podstawie danych depersonalizowanych.

 

Gwarancja poufności

 

MYCOND przetwarza dane osobowe użytkownika w sposób opisany w niniejszej Polityce. MYCOND zastrzega sobie jednak prawo do przeprowadzenia dodatkowego przetwarzania danych w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo lub w celu pomocy w jakimkolwiek dochodzeniu prawnym lub karnym.

 

MYCOND stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę informacji przed utratą, bezprawnym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

 

W przypadku podejrzenia bezprawnego wykorzystania, utraty lub nieuprawnionego dostępu do danych, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym fakcie poprzez kontakt na adres poczty elektronicznej: info@en.mycond.eu

 

Zmiana Polityki

 

MYCOND ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce. Przy wprowadzaniu zmian do aktualnej wersji podawana jest data ostatniej aktualizacji.

 

Zmiana przez użytkownika informacji osobowych

 

Użytkownik może w każdej chwili zaktualizować lub uzupełnić swoje dane osobowe lub ich część korzystając z funkcji edycji danych osobowych w sekcji „Konto osobiste”.

 

Użytkownik ma prawo zażądać od MYCOND wyjaśnienia, zablokowania lub usunięcia podanych przez niego danych osobowych lub ich części, jeśli dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, niedokładne lub niepotrzebne do celów przetwarzania. A także do podjęcia środków przewidzianych przez prawo w celu ochrony swoich praw.

 

Informacje kontaktowe

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące przestrzegania przez nas niniejszej Polityki, lub chciałbyś przedstawić jakiekolwiek zalecenia lub uwagi mające na celu poprawę jakości naszej Polityki, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@en.mycond.eu

Zapisz się na nasz newsletter, aby otrzymywać ekskluzywne oferty, najnowsze wiadomości i informacje o produktach Mycond bezpośrednio do swojej skrzynki odbiorczej! Stań się częścią naszej społeczności już dziś i nie przegap żadnych aktualizacji.